(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៥៤,៨០៥,៥២១នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ១,៣២៤,០២៥នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ៣៨,១៣០,២៩៩នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ១១,៣៦៦,៣៧៩នាក់ ស្លាប់ចំនួន ២៥១,៨៣២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៦,៩៣៥,៦៣០នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ កូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។  ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៨,៨៤៥,៦១៧នាក់ ស្លាប់ចំនួន ១៣០,១០៩នាក់ និងជាសះស្បើយ ៨,២៤៧,៩៥០នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ៥,៨៦៣,០៩៣នាក់ ស្លាប់ ១៦៥,៨១១នាក់ និងជាសះស្បើយ ៥,២៩១,៥១១នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖