(ក្រុងព្រះសីហនុ)៖ នៅម៉ោងជាង១០ព្រឹក ថ្ងៃ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅតាមផ្លូវជិតអូរឈើទាល ក្រុងព្រះសីហនុ។

ភ្លាមៗនោះ នគរបាលផ្នែកពន្លត់អគ្គិភយ័ បានអន្តរាគមន៍ជួយពន្លត់ទាន់ពេលវេលា​ រថយន្តមួយគ្រឿងដែលឆ្លងចរន្តភ្លើង ឆាបឆេះជាអគ្គិភយ័ សមត្ថកិច្ចនិងអ្នកចូលរួមពន្លត់ប្រាប់ថា ដោយសារអន្តរាគមន៍ទាន់ពេល រថយន្តរងការខូចខាត ផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះ មិនខូចខាតទាំងស្រុងទេ និងថាមិនមានមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ឡើយ៕​