(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៨ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVI D-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៦៣, ០៦៦,១៦៨នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ១,៤៦៥,០៤៨នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ៤៣,៥៤២,៣៨១នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺ កូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ១៣, ៧៥០,៤០៤នាក់ ស្លាប់ចំនួន ២៧៣,០៧២នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៨,១០៧,២០៣នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៩,៤៣២,០៧៥នាក់ ស្លាប់ចំនួន ១៣៧,១៧៧នាក់ និងជាសះស្បើយ ៨, ៨៤៦,៣១៣នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ៦,៣១៤,៧៤០នាក់ ស្លាប់ ១៧២,៨៤៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ៥,៥៧៨,១១៨នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖