(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា បានចេញសារលិខិតចូលរួមក្នុងឱកាសទិវា ពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ១ធ្នូ ក្រោមប្រធានបទ «សាមគ្គីភាពជាសាកល និងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នា» ដែលទិវានេះប្រារព្ធឡើង ក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាជាសាកល ដើម្បីបង្ហាញនូវការគាំទ្រ ដល់អ្នកផ្ទុកនិងអ្នករងផលប៉ះពាល់ពីមេរោគអេដស៍ ហើយនឹងរំឭកដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិត ដោយសារជំងឺអេដស៍។