(ភ្នំពេញ)៖ ស្ដ្រីម្នាក់ ដែលជាបុគ្គលិកបម្រើការងារ នៅក្នុងហាង Pedro ដែលមានផ្ទុកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ បានបង្ហោះវីដេអូរៀបរាប់ អំពីអាការៈរបស់ខ្លួន ក្រោយបានឆ្លងជំងឺនេះ និងប្រាប់កុំឲ្យមានការភ័យខ្លាច ចំពោះការឃុំខ្លួនដាច់ដោយឡែក។

តាមរយៈវីដេអូជិត៣០នាទី ដែលបានបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ស្ដ្រីរូបនេះ បានឲ្យដឹងថា ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះ សូមកុំព្យាយាមចេញខាងក្រៅ ឬក៏មានការជួបជុំ ដែលមានមនុស្សច្រើន ហើយត្រូវញាំ និងគេងឲ្យបានច្រើន ជាពិសេសព្យាយាមហាត់ប្រាណ។

ស្ដ្រីរូបនេះ បានបញ្ជាក់ថា «ការមកឃុំខ្លួនដាច់ដោយឡែក គឺមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ សូមកុំភ័យ ពីព្រោះអ្វីក៏ដោយ អោយតែយើងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យល្អ ព្យាយាមថែខ្លួនឯងឲ្យល្អ វានឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ»

ស្ដ្រីរូបនេះ បានបន្ដទៀតថា ក្នុងស្ថានភាពនេះ ខ្លួនមិនមានបញ្ហាអ្វី ដែលត្រូវភ័យខ្លាច និងព្រួយបារម្ហនោះឡើយ ព្រោះថា ខាងមណ្ឌលសុខភាព មានពេទ្យជំនាញ បានធ្វើការណែនាំ ឲ្យញាំថ្នាំ និងមានរបបអាហារត្រឹមត្រូវ។

ជាមួយគ្នានោះ ស្ដ្រីរូបនេះ ក៏បានស្នើសុំកុំឲ្យមានការរើសអើង ចំពោះអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធ ជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយត្រូវស្រលាញ់គ្នាឲ្យបានច្រើន និងលើកទឹកចិត្ដគ្នាឲ្យបានច្រើន ព្រោះថាពេលនេះ ជាពេលវេលាមួយដែលត្រូវរួមគ្នា ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺនេះ។