អ្នកដំណើរ ១០០នាក់ ដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ៥នាក់ បានកំពុងដាក់អោយធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅតាមសណ្ឋាគារ និងកន្លែង១ចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ព្រឹកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ព្រឹកនេះ ចំនួន១៣នាក់បន្ថែម ដែលក្នុងនោះអ្នកជំងឺ៥នាក់ ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា ខណៈ៨នាក់ទៀតជាពលករមកពីប្រទេសថៃ។ ក្នុងនោះដែរ អ្នកដំណើរ ១០០នាក់ ដែលរួមដំណើរជាមួយពួកគាត់ បានកំពុងដាក់អោយធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅសណ្ឋាគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

ខាងក្រោមជាសេចក្តីប្រកាសផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល