កណ្តាល៖ កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ នៅទីបញ្ជាការ កងអន្តរាគមន៍ទី៧ អាវុធគាំទ្រ BM-21 ឯកឧត្តម នៅ សំ មេបញ្ជាការ កងអន្តរាគមន៍ បេអឹម២១ បានរៀបចំអំណោយចែកជូនដល់នាយទាហាន ដែលជួបការលំបាក ចំនួន ៦នាក់ ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន អង្ករ ១បេ, មី ១កេះ, ទឹកត្រី១យួ, ទឹកស៊ីអិវ១យួ, អំបិល,៤គីឡូ, ភួយ ២, និងថវិកា៥០០០០រៀល ។