ក្រសួងសុខាភិបាល ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១​ មិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី និងមិនមានករណីជាសះស្បើយ ៕