ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីក្រោមឱវាទ ដែលប្រចាំការ២៤ម៉ោង លើ២៤ម៉ោង និងប្រគល់ម៉ាសដល់ខណ្ឌទាំង១៤ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

316

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយ មន្រ្តីក្រោមឱវាទ ដែលប្រចាំការ២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោង និងប្រគល់ម៉ាសដល់ខណ្ឌទាំង១៤ ដើម្បីបែងចែក បន្តទៅសង្កាត់ទាំង១០៥ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលក្នុងមួយសង្កាត់ទទួលបានចំនួន ១ ៨០០ម៉ាស នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

ប្រភព:ក្រសួងព័ត៌មាន