ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបណ្តេញនាយកសារព័ត៌មាន Angkor Today ចេញពីកម្ពុជា រួមទាំងមិនឲ្យចូលកម្ពុជាវិញ ដោយបរទេសរូបនេះ បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតថា កម្ពុជាលក់​វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩​ ដែលជាជំនួយ​របស់ចិន។

សូមមើលសេចក្តីប្រកាសដូចខាងក្រោមនេះ ៖

ប្រភព: sabay