ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាង នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា-ឡាវ-វៀតណាម ដែលប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

ប្រភព: ក្រសួងព័ត៌មាន