លោក សុន ពិសី អភិបាលរងស្រុកស្ទឹងហាវ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក  គឹម  វណ្ណៈ  តំណាងក្រុមហ៊ុន  K-Link

874

រដ្ឋបាលស្រុកស្ទឹងហាវ  លោក សុន ពិសី អភិបាលនៃគណ:អភិបាលរងស្រុកស្ទឹងហាវ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាវជ្រៅជូនចំពោះលោក  គឹម  វណ្ណៈ  តំណាងក្រុមហ៊ុន  K-Link ដែលចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភ  កាហ្វេ សុខភាព ចំនួន 12ប្រអប់  សម្រាប់ក្រុមការងារគោលដៅរង្វង់មូលអូរត្រេះ  ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ ក្នុងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល  នៃជំងឺកូវីដ-១៩។