រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុប បរិច្ចាគថវិការ ៣ លានដុល្លារជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីត-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ

264

 

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រុប សុំបរិច្ចាគថវិការ ៣ លានដុល្លារជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីត-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ៕

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន