នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នៅទីស្នាក់ការសភាសម្ព័ន្ឋសហជីពជាតិកម្ពុជា(NACC) បានរៀបចំពិធីទទួលអំណោយជាសម្ភារ:របស់មិត្តចិន ។លោក Zhang Yaowu ប្រធានការិយាល័យមូលនិធិចិនដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍ(CFDP) ប្រចាំកម្ពុជា តំណាងឲ្យភាគី All China Federation of Trade Union, China charity Federation and Silk Road NGO Cooperation Net Work បានប្រគល់អំ ណោយជាសម្ភារ:ចំនួន ២០០០ឈុត (kids) សម្រាប់ចែកជូនសិស្សសាលាបឋមសិក្សាកម្ពុជា ដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ឋប្រយុទ្ឋប្រឆាំងជម្ងឺកូវីដ១៩ ៕