នាថ្ងៃទី៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ដោយចាប់ពីថ្ងៃទី ៧ ដល់ ថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បន្តប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ដែលអាចកើតមានជាពិសេសនៅបណ្តាខេត្តភាគពាយ័ព្យ នៃប្រទេស នៅចន្លោះថ្ងៃទី៧-១៣ ខែមេសា ខណៈដែលកម្ពុជា នឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីជ្រលងនៃសម្ពាធទាបឥណ្ឌា និងខ្យល់អាគ្នេយ៍បក់មកពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ ក្រសួងព័ត៌មាន