សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន! ត្រឹម២៤ម៉ោង កម្ពុជា មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ទៅ ២០នាក់

311

(ភ្នំពេញ)៖  កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថា ​ប្រទេសកម្ពុជា រកឃើញករណីឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ១៩ថ្មី ៤៧១ចំនួន ​នាក់បន្ថែមទៀត ខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន​​៩២៨នាក់។ រីឯអ្នកស្លាប់រហូតដល់ ២០ នាក់នេះជាតួលេខដែលខ្ពស់ជាងរាល់ដងសម្រាប់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នេះ។