អាស៊ាន និងអូស្រ្តាលីចាប់ផ្តើមគម្រោងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាថ្នាំជក់ខុសច្បាប់

284

អាស៊ាន និងអូស្រ្តាលីបានបង្កើតក្រុមការងារអាស៊ាន – អូស្ត្រាលីស្តីពីថ្នាំជក់ខុសច្បាប់ (គម្រោង Portcullis 2021) កាលពីខែមុន ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរត់ពន្ធថ្នាំជក់ខុសច្បាប់ក្នុងរយៈពេលមួយខែនៃសកម្មភាព។

ពេញមួយខែមិថុនា អាជ្ញាធរគយដែលចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះបានចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍ ស្តីពីការបញ្ជូនថ្នាំជក់ដើម្បីការគាំទ្រដល់ឱកាសដែលបានកំណត់គោលដៅ ការបង្អាក់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងសកម្មភាពអនុវត្តច្បាប់នៅទូទាំងអាស៊ាន និងអូស្ត្រាលី។

ការរត់ពន្ធ និងការលក់ថ្នាំជក់ខុសច្បាប់ គឺជាបញ្ហាសកលលោកជាមួយនឹងដំណើរការជាញឹកញាប់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងឆ្លងដែនដើម្បីផ្តល់មូលនិធិដល់ទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនេះ។

កិច្ចសហការនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យអាជ្ញាធរគយអនុវត្តនូវការត្រួតពិនិត្យទៅលើការកើនឡើងនូវទំហំនៃទំនិញដែលដឹកតាមសមុទ្រ និងការដឹកជញ្ជូនតាមព្រំដែនគោក តាមរយៈ «ប្រព័ន្ធជូនដំណឹងប្រុងប្រយ័ត្ន» ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដោយក្រុមការងារពង្រឹង និងអនុវត្តច្បាប់គយអាស៊ាន (CECWG)។

គម្រោង Portcullis ដែលត្រូវបានផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយ CECWG បានបង្ហាញថា មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ដោយមានការចែករំលែកព័ត៌មានជាង ៥០បំណែក និងបារីចំនួន ១៩លានដើមត្រូវបានរឹបអូស។

កិច្ចសហការនេះបានអនុញ្ញាតឱ្យអាជ្ញាធរគយអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យលើការកើនឡើងនូវចំនួនទំនិញដឹកទំនិញតាមសមុទ្រនិងការដឹកជញ្ជូនតាមព្រំដែនគោកតាមរយៈ“ ប្រព័ន្ធជូនដំណឹងប្រុងប្រយ័ត្ន” ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដោយក្រុមការងារពង្រឹងនិងអនុវត្តច្បាប់គយអាស៊ាន។

គំរោង Portcullis ដែលត្រូវបានផ្តួចផ្តើមគំនិតដោយ CECWG បានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ដោយមានការចែករំលែកព័ត៌មានជាង ៥០ បំណែកនិងបារី ១៩ លានដើមត្រូវបានរឹបអូស។

អគ្គនាយកគយអាស៊ានបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានអង្គការចាត់តាំងឆ្លងដែននេះ ហើយនឹងអនុវត្តបច្ចេកទេសស្រដៀងគ្នាដោយប្រើយន្តការក្រុមការងារ CECWG ដើម្បីបង្អាក់ការគំរាមកំហែងទាក់ទងនឹងព្រំដែន។

អូស្ត្រាលីដែលជាដៃគូសន្ទនាមួយរបស់អាស៊ាន នឹងបន្តកិច្ចសហការគ្នាឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអាស៊ានដើម្បីអនុវត្តវិធានការទប់ទល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្ការឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានអង្គការចាត់តាំងនៅក្នុងតំបន់៕

ប្រភព៖ក្រសួងព័ត៌មាន