ប្រទេសរុស្ស៊ីសង្ឃឹមថានឹងមានការរៀបចំកិច្ចសន្ទនាស្តីពីស្ថេរភាពយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកក្កដានេះ

248

អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី លោក Sergey Ryabkov បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសរុស្ស៊ីរំពឹងថា កិច្ចសន្ទនាស្តីពីស្ថេរភាពយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីមានការពិគ្រោះយោបល់គ្នាលើបញ្ហានេះ។

«យើងរំពឹងថានឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយនៅមុនដំណាច់ខែកក្កដានេះ និងរៀបចំជុំដំបូងក្នុងទម្រង់អន្តរទីភ្នាក់ងារ ហើយយើងសង្ឃឹមថាដំណើរការនេះនឹងក្លាយទៅជារចនាសម្ព័ន្ធមួយ។ នេះមានន័យថា រៀបចំនេះ នឹងមានយ៉ាងហោចណាស់កិច្ចការខ្លះនៃក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ជំហានដំបូងដែលនឹងអនុវត្តតាមកិច្ចប្រជុំផ្តួចផ្តើម»។

លោក Ryabkov បានគូសបញ្ជាក់ថា កិច្ចសន្ទនានេះត្រូវតែជាទីភ្នាក់ងារអន្តរទីភ្នាក់ងារមួយ ហើយត្រូវធ្វើឡើងនៅកម្រិតផ្សេងៗគ្នា។

លោកបាននិយាយបន្ថែមថា «ក្រៅពីកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់រវាងគណៈប្រតិភូ អង្គភាពការងារជំនាញត្រូវតែបង្កើតឡើងដែលនឹងបំបែកអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំទៀងទាត់នោះ ហើយយើងត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យប្រធានាធិបតីទាំងពីរតាមប្រធានបទ និងទៅតាមប្រភេទនៃគំនូសតាងផ្លូវមួយ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា សហសេវិកសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងនឹងបញ្ជាក់អំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកគេដើម្បីរៀបចំកិច្ចសន្ទាតាមរបៀបនេះ»៕

ប្រភព៖ក្រសួងព័ត៌មាន