329

អន្តរជាតិ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Kim Boo-Kyum បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួនជាង ១២០០ ករណីក្នុងរយៈពេលត្រឹម ២៤ ម៉ោងកន្លងមកនេះ ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតគិត ចាប់តាំងពីចុងខែធ្នូមក។ នេះបើយោងតាមការចេញ ផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។លោក Kim បាននិយាយថា វិធានការឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គមនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅពីរបីថ្ងៃខាងមុខនេះ។លោកគីមបានបន្តទៀតថា វីរុសនេះបានរីក រាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមិនបានទទួលការព្យាបាលក្នុងវ័យចន្លោះពី ២០ និង ៣០ ឆ្នាំដោយណែនាំឱ្យប្រជាជនទាំង នោះទៅធ្វើតេស្តជាមុន។ប្រហែល ៣០ភាគរយ នៃប្រជាជនសរុបចំនួន ៥២ លាននាក់ក្នុងប្រទេសនេះបានទទួលវ៉ាក់សាំងកូវីដ -១៩ យ៉ាងហោច ណាស់មួយដូស។ របាយការណ៍អំពីការផ្ទុកទិន្នន័យប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺមានចំនួន ១២៤០ នាក់ដែល ត្រូវបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូនៅពេលដែលប្រទេស នេះកំពុងទទួលរងនូវរលករាតត្បាតលើកទីបី៕

ប្រភព៖ក្រសួងព័ត៌មាន