វ៉ាក់សាំង CoviVac មានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសទម្រង់ឌែលតានៃជំងឺកូវីដ-១៩

258

អគ្គនាយកនៃអ្នកអភិវឌ្ឍរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Chumakov និងជាសមាជិកបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី លោក Aidar Ishmukhametov បានប្រាប់សារព័ត៌មាន TASS ថា វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ CoviVac របស់រុស្ស៊ីមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវីរុសទម្រង់ឌែលតា (Delta)។

លោក Ishmukhametov បាននិយាយថា «ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញលទ្ធផលប្រៀបធៀបចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង CoviVac ប្រឆាំងនឹងវីរុសទម្រង់ឌែលតាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវីរុសទម្រង់អាល់ហ្វានៃជំងឺកូវីដ-១៩»។

វីរុសទម្រង់ថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលត្រូវបានដាក់ស្លាកជាផ្លូវការថា វីរុសទម្រង់ឌែលតា (Delta SARS-CoV-2) ត្រូវបានកត់ត្រាជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុន។ នៅពេលមុននេះ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ All របស់ឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថា វីរុសទម្រង់នេះអាចឆ្លងសូម្បីតែមនុស្សដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង Covaxin និងវ៉ាក់សាំង Covishield ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌារួចហើយក៏ដោយ។ វីរុសទម្រង់ឌែលតាបូក (Delta Plus) ត្រូវបានគេជឿថា កាន់តែមានការរាលដាលច្រើនឡើងៗហើយ៕

ប្រភព៖ក្រសួងព័ត៌មាន