ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តព្រះវិហារ ចុះអភិរក្ស និងពិនិត្យលើការ រៀបរយនៅ «ប្រាសាទយក្សមុយ» ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកជ័យសែន

341

លោក នៅ ចាន់គាង តំណាងប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តព្រះវិហារ និងលោក មួង ចាន់តី ប្រធានការិយាល័យសារមន្ទីរ និងជាអ្នកបុរាណវិទ្យាខេត្តព្រះវិហារ ដឹកនាំមន្ត្រីនិងឆ្មាំការពារប្រាសាទ ចុះអភិរក្ស និងពិនិត្យលើការរៀបរយ នៅទីតាំងប្រាសាទមួយកន្លែងឈ្មោះ «ប្រាសាទយក្សមុយ» ស្ថិតនៅក្នុងឃុំតស៊ូ ស្រុកជ័យសែន ខេត្តព្រះវិហារ នាល្ងាចថ្ងៃ០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

ប្រភព៖ក្រសួងព័ត៌មាន