រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាស្នើសុំបណ្តារដ្ឋផ្តល់ទិន្នន័យស្តីពីការស្លាប់ដោយសារកង្វះអុកស៊ីសែន

215

អន្តរជាតិ៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបាននិយាយថា រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រទេសឥណ្ឌា បានស្នើសុំឱ្យរដ្ឋនានាបញ្ជូនទិន្នន័យ ស្តីពីចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលបានកើតឡើងដោយសារតែកង្វះអុកស៊ីសែនក្នុងអំឡុងរលកទី ២ នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។

នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Xinhua ។

ទិន្នន័យនេះនឹងត្រូវបញ្ចូលគ្នាហើយបង្ហាញនៅក្នុងរដ្ឋសភា មុនពេលការប្រជុំខ្យល់មូសុងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា។សម័យប្រជុំខ្យល់មូសុងរបស់រដ្ឋសភាកំពុងបើកប្រជុំ ហើយកំពុងប្រឈមនឹងការរំខានម្តងហើយម្តងទៀតពីក្រុមប្រឆាំង។ ប្រភពព័ត៌មានមួយបាននិយាយថា“ យើងបានទទួលសំណួរម្តងហើយម្តងទៀតអំពីការស្លាប់ដោយកង្វះអុកស៊ីសែននៅក្នុងសភា” ។

កាលពីសប្តាហ៍មុន ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរស្តីពីកង្វះអុកស៊ីសែន អំឡុងរលកលើកទី ២នៃការរាតត្បាត ក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធ បាននិយាយថា “គ្មានការស្លាប់ដោយសារកង្វះអុកស៊ីសែនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយរដ្ឋជាក់លាក់នោះទេ” ។ រដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាលសហព័ន្ធវ័យក្មេងលោក Bharati Pravin Pawar បាននិយាយថា“ សុខភាពគឺជាប្រធានបទរបស់រដ្ឋ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ គ្មានការស្លាប់ដោយសារកង្វះអុកស៊ីសែនដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយរដ្ឋនានា”នោះទេ ៕

ប្រភព៖ក្រសួងព័ត៌មាន