(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំថ្មីមួយ ស្តីពីការពិនិត្យសន្និធិ (ស្តុកបម្រុង) ស្បៀងសម្រាប់ឆ្លើយតប ទៅនឹងហានិភ័យនៃការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មទាំងស្រុង៖