រុស្ស៉ី ប្រកាសនឹងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុប

47

(រុស្ស៉ី)៖ យោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ចេញផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះបានឲ្យដឹងថា រុស្ស៉ី បានប្រកាសនឹងកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នទៅកាន់ ប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុប ដើម្បីជាការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសដែលគាំទ្រលើអ៊ុយក្រែន៕