លោកឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ ជាប្រធានសាខាគណបក្សប្រកាស់គាំទ្រទាំងស្រុង ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លើកទី១០

30


ខេត្តព្រះសីហនុ៖លោកឧកញ៉ា ទៀ វិចិត្រ ជាប្រធានសាខាគណបក្ស ភ្នាក់ងារដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៏ជលយាន ខេត្តព្រះសីហនុ ចេញញត្តិប្រកាស់គាំទ្រទាំងស្រុង ចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា លើកទី១០ដោយយល់ឃើញថា ការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី១០នេះគឺជាការបំពេញបន្ថែមនូវចន្លោះខ្វះខាត ការពារឧត្តម ប្រយោជន៍ជាតិ ជាពិសេសធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានកិច្ចដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនជាប់ គាំងនិងធានាបាននូវនិរន្តរភាពគ្រប់កាលៈទេសៈនិងដើម្បីបញ្ចប់នូវវិបត្តិនយោបាយក្រោយពេលបោះឆ្នោតនៅ អណត្តិក្រោយៗ ទៀត៕