ពុទ្ធោ កូន 38នាក់ស្លាប់ទាំងអស់ .កូនខ្លាចប៉ុណ្ណាទៅកូន កូននៅតូចៗ នៅឡើយរួមទាំងមាន កូន 1ខួប 3ខែ1ទៀត 😭ដោយសារតែគ្រឿងញៀន

135

មនុស្សប្រមាណ៣៨នាក់ បានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីត្រូវបានខ្មាន់កាំភ្លើងបាញ់រះ នៅសាលាមតេយ្យ១ នៅក្នុងប្រទេសថៃ កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ថ្មីៗនេះ។

ក្នុងនោះកុមារតូចចំនួន២២នាក់ រួមទាំងអ្នកគ្រូមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកភូមិខ្លះ ព្រមទាំងប្រពន្ធកូនជនរងគ្រោះផង សរុបទាំងអស់៣៨នាក់។

បុរសជាឃា-ត-ករ គឺជាអតីតមន្ត្រីបូលីស ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខណ្ឌការងារ ដោយសារតែប្រើគ្រឿងញៀន។

យោងតាមការសន្និដ្ឋាន អាចដោយសារខឹងចិត្តនឹងការបណ្ដេញចេញពីការងារផង និងដោយសារឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនផង ទើបគិតខ្លីធ្វើរឿងបែបនេះតែម្ដង៕


ប្រភព៖FB