ករណីឲ្យសង្វេកខ្លាំងណាស់ មានបុរស ២នាក់ឪពុកនិងកូនបានដាច់ខ្យល់ ស្លាប់ នៅក្នុងអណ្ដូងដៃបុរាណយ៉ាងអាណោចអធម៌ជាទីបំផុត.

191

ខេត្តព្រៃវែង មានករណីឲ្យសង្វេកខ្លាំងណាស់ មានបុរស ២នាក់ឪពុកនិងកូនបានដាច់ខ្យល់ ស្លាប់ នៅក្នុងអណ្ដូងដៃបុរាណយ៉ាងអាណោចអធម៌ជាទីបំផុត.

ហេតុ ការណ៍ នេះ កើកើតឡើ នៅ ចំណុច វាលទំនប់វង់ ភូមិ អអ្គាសដី ឃុំ ព្រៃព្នៅស្រុក ពារាំង ខេត្ត ព្រៃវែងជនរងគ្រោះឈ្មោះ ខ្លឹង ពៅ អាយុ ៥២ឆ្នាំត្រូវជាឪពុក


ឈ្មោះ ពៅ ប៑ុនធឿន អាយុ២៨ឆ្នាំត្រូវជាកូន.ជនរងគ្រោះ ទាំងពីរ នាក់ មាន ទីលំនៅ ភូមិ ព្រៃ កន្លោង ឃុំ ព្រៃ កន្លោង ស្រុក ពោធិ៍ រឿង ខេត្ត ព្រៃវែង.
ប្រភព បញ្ជាក់ ថាៈបុរស ទាំង ពីរ នាក់ នេះ បាន ជ្រុះកូនសោរចូលក្នុងអណ្ដូង ហើយក៏ចុះទៅរាវរកសោរក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ នៅក្នុងអណ្ដូងតែម្ដង.
អណ្តូងនោះមានជម្រៅ៧ម៉ែត្រ