(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយក៏ពុំមានករណី ជាសះ ស្បើយដែរ ខណៈអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយសរុប ចំនួន១១៩នាក់នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ចំណែកអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ នៅសល់តែ៣នាក់ប៉ុណ្ណោះ នៃអ្នកឆ្លងសរុប១២២នាក់បើគិតត្រឹម ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ។