(ភ្នំពេញ)៖  ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តចេញប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ហើយ ក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយដែរ ខណៈអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ បានជាសះស្បើយសរុប ចំនួន១១៩នាក់នៅថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here