ចិនប្រឆាំងនិងអាមេរិកក្នុងការដាក់បញ្ចូលក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនចំនួន២ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្ម

118

ប៉េកាំង៖ ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា ប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបន្ថែមអង្គភាពពីររបស់ក្រុមហ៊ុនពន្ធុវិទ្យាដ៏លេចធ្លោ BGI ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្ម។
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន លោក Mao Ning បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថា ប្រទេសចិនជំរុញឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិក បញ្ឈប់ការបំពានលើលេសណាមួយ ដើម្បីគាបសង្កត់ក្រុមហ៊ុនចិន។
គួរបញ្ជាក់ថា៖ នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលគ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញ បានដាក់បញ្ចូល ក្រុមហ៊ុន BGI Research និង BGI Tech Solutions (Hongkong) ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្ម បន្ថែមទៀត សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញ ។
ប្រភព: Reuters