សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ ត្រូវបិទ និងពង្វាងចរាចរណ៍ថ្មីរយៈពេល ៦០ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៨ព្រឹកតទៅ រហូតដល់ ថ្ងៃ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។

 

ប្រភព៖​ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ