(បរទេស)៖  ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៦,៦៨៨,៨៣២ នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៣៩២,១២៣នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ៣,២២៨,៥៦៤នាក់ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជា ប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ១,៩២៣,៦៤០នាក់ ស្លាប់ចំនួន ១១០,១៧១នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៧០៧,៦៧៧នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នោះ គឺប្រទេស ប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង ៦១២,៨៦២នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៣៣,៨៨៤នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៦៦,១៣២នាក់។