(បរទេស)៖  ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៨,១០៨,៥៥០នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៤៣៨,៥៨១នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ៤,១៨៨,២១៦នាក់គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ២,១៨២,៨៣៣នាក់ ស្លាប់ចំនួន ១១៨,២៨០នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៨៨១,១០២នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល ។ប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង ៨៩១,៥៥៦នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៤៤,១១៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤៥៣,៥៦៨នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសរុស្ស៉ី។ រុស្ស៉ី មានអ្នកឆ្លង ៥៣៧,២១០នាក់ ស្លាប់ ៧,០៩១នាក់ និងជាសះស្បើយ ២៨៤,៥៣៩នាក់។