កាល់ស្យូម ជាសារធាតុអាហារដែលមានភាពចាំបាច់ដល់ការរស់នៅសម្រាប់ស្រ្តីមានគភ៌ និងកូនតូច

612

 កាល់ស្យូម ជាសារធាតុអាហារដែលមានភាពចាំបាច់ដល់ការរស់នៅ ជួយឱ្យឆ្អឹង និងធ្មេញមានសុខភាពរឹងមាំ ជួយកាត់បន្ថយការប្រថុយប្រថានក្នុងការកើតរោគឆ្អឹងចុះខ្សោយ និងបាក់ឆ្អឹង។ កាលស្យូមជាសារធាតុដែលចាំបាច់ណាស់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការតាំងគភ៌ និងអំឡុងពេលបំបៅដោះកូន ទើបអាហារគ្រប់ពេលដែលស្ត្រីមានគភ៌ទទួលទាននោះ មានភាពសំខាន់ខ្លាំងណាស់។

ពេញមួយអំឡុងវ័យកុមារ វ័យនៃការចម្រើនធំធាត់(កើតដំបូង – 14 ឆ្នាំ) កាលស្យូមមានភាពសំខាន់ណាស់ ដោយជាទូទៅក្មេងអាយុ 3 – 10 ឆ្នាំគួរបានទទួលកាល់ស្យូមប្រមាណជា 800 មីល្លីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ វ័យជំទង់ និងមនុស្សធំ 800 – 1,000 មីល្លីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ ស្រ្តីមានគភ៌ និងអ្នកម្តាយដែលបំបៅដោះកូនគួរបានទទួលកាល់ស្យូមថែមឡើងគឺ 1,200 ក្នុងមួយថ្ងៃ រហូតដល់មនុស្សចាស់ទាំងឡាយក៏ត្រូវតែបានទទួលកាល់ស្យូមដែរ ដើម្បីការពារសភាវពុកឆ្អឹង និងជួយការពារអាការឆ្អឹងងាយបាក់។

ឯកាល់ស្យូមដែលជាអាហារបន្ថែមវិញនោះ ជាកាល់ស្យូមពីគីមី មិនមែនពីធម្មជាតិនោះទេ រាងកាយអាចបឺតជ្រាបយកកាល់ស្យូមបានត្រឹមតែប្រមាណជា 30% ប៉ុណ្ណោះ អ្វីដែលនៅសល់នឹងត្រូវបញ្ចេញចោលមកក្រៅតាមទឹកនោម”

កាល់ស្យូមពីធម្មជាតិ រំលាយស្រួល ជាមិត្តជាមួយរាងកាយមនុស្ស។ ប្រភពរបស់កាលស្យូមមានច្រើននៅក្នុងពួករុក្ខជាតិបន្លែស្លឹកបៃតង។ បន្លែនៅក្នុងស្រុកយើងដែលគេរកឃើញថាមានកាលស្យូមច្រើននោះមានដូចជា ស្លឹកឆះភ្លូ ស្លឹកញ ត្រួយស្តៅ ខាត់ណា កន្ទក់ ជីពងទាកូន ត្រួយអង្គារដី គ្រាប់ល្ងខ្មៅ ល្ងស តៅហ៊ូគ្រប់ប្រភេទ និងគ្រាប់សណ្តែកគ្រប់ប្រភេទ។ល។

នៅក្នុងទំព័រនេះ យើងនឹងនិយាយអំពី “គ្រាប់ល្ងខ្មៅ” ព្រោះល្ងខ្មៅមានគុណតម្លៃ និងគុណប្រយោជន៍ចំពោះមនុស្សច្រើនណាស់ ជាកាល់ស្យូមកម្រឹតលេខ 1 មានកាល់ស្យូមច្រើនជាងទឹកដោះដល់ទៅ 6 ដង។ ដោយហេតុផលនេះឯង ទើបផលិតផលទឹកសណ្តែកកំប៉ុងផ្សេងៗមានការដាក់បន្ថែមល្ងខ្មៅដើម្បីបន្ថែមកាល់ស្យូមឱ្យខ្ពស់ឡើងហ្នឹងឯង។

មុខម្ហូបងាយៗសម្រាប់អ្នកម្តាយ និងកូនតូចដើម្បីបន្ថែមកាល់ស្យូមដល់រាងកាយនោះ អ្នកម្តាយអាចធ្វើ ចេកណាំវ៉ាស្ងោរ រួចកិនឱ្យហ្មត់ លាយល្ងខ្មៅ សម្រាប់ញ៉ាំទាំងម្តាយទាំងកូន ឬស៊ុបល្ពៅរោយល្ងខ្មៅក៏បាន ក្រៅពីនេះការបរិភោគគ្រាប់ល្ងខ្មៅនៅមានច្រើនវិធីទៀត អាស្រ័យលើអ្នកម្តាយចេះកែច្នៃប្រឌិតដើម្បីសុខភាពរឹងមាំទាំងម្តាយទាំងកូន៕