(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ១៥,០៨១,០៥៨នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៦១៨,៤១១នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ៩,១០២,៥៨០នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៤,០២៥,៥១២នាក់ ស្លាប់ចំនួន ១៤៤,៩១០នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ១,៨៨៥,០៦០នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង ២,១៦៦,៥៣២នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៨១,៥៩៧នាក់ និងជាសះស្បើយ ១,៤៦៥,៩៧០នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌា មានអ្នកឆ្លង ១,១៩៤,០៨៥នាក់ ស្លាប់ ២៨,៧៧១នាក់ និងជាសះស្បើយ ៧៥២,៣៩៣នាក់។