ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកនេះចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានករណីជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ម្នាក់ថ្មីទៀត និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មី…….!

404

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី ករណីជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ម្នាក់ថ្មីទៀត និងមិនមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីនោះឡើយ។