អ្នកឆ្លង COVID-19 លើលោកកើនដល់ជាង ៣១.៤ លាននាក់ ស្លាប់ជិត ៩៧ ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជាង ២៣ លាននាក់!

 (បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៣១,៤៦៩,៤៩២នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ៩៦៨,៨៥៨នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ២៣,០៩២,៨១៨នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Wodomet er  បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៧,០៤៤,៣៣៧នាក់ ស្លាប់ចំនួន ២០៤,៤៦០នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤,២៩៥,៧៧៧នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៥,៥៦០,១០៥នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៨៨,៩៦៥នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤,៤៩៤,៧២០នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ៤,៥៦០,០៨៣នាក់ ស្លាប់ ១៣៧,៣៥០នាក់ និងជាសះស្បើយ ៣,៨៨៧,១៩៩នាក់។

ខាងក្រោមជាទិន្នន័យប្រទេសចំនួន២០ ដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ៖