(បរទេស)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើងដល់ ៣៤,១៤៦,៤០៩នាក់ហើយ។ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន ១,០១៨,១៧៦នាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញ ២៥,៤០៩,៩៨២នាក់។

យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើន។

សហរដ្ឋអាមេរិក នៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង និងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេ។ សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន ៧,៤៤៧,១២៤នាក់ ស្លាប់ចំនួន ២១១,៧២១នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន ៤,៦៨៩,២១៦នាក់។

ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី២ នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺប្រទេសឥណ្ឌា។ ឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង ៦,៣១០,២៦៧នាក់ ស្លាប់ចំនួន ៩៨,៧០៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ៥,២៧០,០០៧នាក់។

ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី៣ គឺប្រទេសប្រេស៊ីល។ ប្រេស៊ីល មានអ្នកឆ្លង ៤,៨១៣,៥៨៦នាក់ ស្លាប់ ១៤៣,៩៦២នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤,១៨០,៣៧៦នាក់។