(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប ៣១ករណី ក្នុងនោះ ករណីប្រើប្រាស់១៣ករណី ជួញដូរ១៨ករណី និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៩៦នាក់។

របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃ ទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃ ទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបចំនួន៧,៩៤៧ករណី ឃាត់មនុស្ស១៦,០៤៦នាក់ (ស្រី១០១៣នាក់)៕