(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃ ទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប ១៩ករណី ក្នុងនោះ ករណីប្រើប្រាស់ ៥ករណី, ជួញដូរ ១៤ករណី និងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ ៤២នាក់។

របាយការណ៍ បានឲ្យដឹងថា លទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់ពីថ្ងៃ ទី០១ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ កម្លាំងសមត្ថកិច្ច បានបង្ក្រាបចំនួន៥,៤៦៣ករណី ឃាត់មនុស្ស១០,៨៧៧នាក់ (ស្រី៦៨៦នាក់)៕