ត្រៀមៗ អគ្គិសនីកម្ពុជា ជូនដំណឹងពីការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥-១៧ ខែវិច្ឆិកានេះ

569

សូមបងប្អូនជ្រាមជាព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី១៣ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ និងថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖ ថ្ងៃពុធ ២រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣រាជធានីភំ្នពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។