ស៊ែរចែកគ្នាដឹង! ប្រេងកាតតំបន់ «អប្សរា» របស់កម្ពុជា គ្រោង​នឹង​ផលិត​ក្នុងឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០២០​នេះហើយ

547

នេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើង។ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ បានបន្ថែមទៀតថា កម្ពុជាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍរោងចក្រ ចម្រាញ់ប្រេងកាតនៅខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានសមត្ថភាពចម្រាញ់សរុប៥លានតោន ក្នុងមួយឆ្នាំ កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ ហើយរំពឹងថា នឹងអាចចាប់ផ្តើមដំណើរការ ផលិតកម្ម ដំណាក់កាលដំបូង ដែលមានសមត្ថភាព ២លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំ នាឆ្នាំខាងមុខ៕

សូមមើលរូបភាពខាងក្រោមនេះ!