​ភ្នំពេញ​ ៖​ គ្រឿង​ញៀនបំផ្លាញ​ខ្លួនឯង​ និង​គ្រួសារ​អ្នក​ !​ ជនសង្ស័យ​ចំនួន​ ៦៤នាក់​(​ស្រី​០​នាក់​)​ ត្រូវ​បាន​សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​ប​ង្ក្រា​ទ​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​ចំនួន​ ២៤​ករណី​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែតុលា​នេះ​ ។​ ក្នុង​ចំណោម​ជនសង្ស័យ​ទាំង​ ៥១​នាក់​ មានមុខ​សញ្ញា​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ ចំនួន​ ៣៥​នាក់​ និង​ប្រើប្រាស់​ ២៩​នាក់​ ។​

​វត្ថុ​តាង​ដែល​ចាប់​យក​សរុប​ក្នុង​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែតុលា​ រួម​មាន​ ៖​ -មេតំហ្វេតាមីន(Ice) = ៩២១,១៤ក្រាម និង២៦កញ្ចប់តូច
-មេតំហ្វេតាមីន(Wy) = ២២,៦១ក្រាម។

លទ្ធផលខាងលើ ១០អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖
Police : ៧អង្គភាព
១ / មន្ទីរ៖ ជួញដូរ ៤ករណី ឃាត់ ៦នាក់ ប្រើប្រាស់ ៣ករណី ឃាត់ ៥នាក់ ចាប់យកIce ៩០២,៥៣ក្រាម Wy ២២,៦១ក្រាម។

២ / បន្ទាយមានជ័យ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ៧នាក់។

៣ / បាត់ដំបង៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកice ១,៩៩ក្រាម។

៤ / កំពង់ឆ្នាំង៖ អនុវត្តន៍ដីកា ១ ចាប់ ១នាក់។

៥ / កំពង់ធំ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ប្រើប្រាស់ ០ករណី ឃាត់ ១០នាក់ ចាប់យកIce ៥កញ្ចប់តូច។

៦ / ត្បូងឃ្មុំ៖ ជួញដូរ ២ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកice ៣,៦៨ក្រាម។

៧ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជួញដូរ ២ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ប្រើប្រាស់ ៤ករណី ឃាត់ ៧នាក់ ចាប់យកIce ៥កញ្ចប់តូច។

PM : ៤អង្គភាព
១ / កំពង់ចាម៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១០នាក់ ចាប់យកice ៥,៧២ក្រាម។

២ / កណ្ដាល៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកice ៥កញ្ចប់តូច។

៣ / ក្រចេះ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកice ៧,២២ក្រាម។

៤ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជួញដូរ ២ករណី ឃាត់ ៤នាក់ ចាប់យកice ១១កញ្ចប់តូច៕