លោក លោកស្រីដែលជាសមាជិក ប.ស.ស. ឬមានបណ្ណសមធម៌ អាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាលបាននៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ តេជោសន្តិភាពដែលមានអាសយដ្ឋានលេីមហាវិថីឈ្នះឈ្នះ សង្កាត់គោករកា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ។
Roth - ០៣ វិច្ឆិកា ២០២៣
image

លោក លោកស្រីដែលជាសមាជិក ប.ស.ស.មានបណ្ណសមធម៌ អាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាលបាននៅមន្ទីរពេទ្យជាតិ តេជោសន្តិភាពដែលមានអាសយដ្ឋានលេីមហាវិថីឈ្នះឈ្នះ សង្កាត់គោករកា ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ

 

Most popular
Featured video
ក្រុមក្មេងទំនើងរហ័សនាមសូឡូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ល្បីខាងកាប់គ្នា អ្នកណាមើលមុខក៏កាប់ អ្នកណាជិះវ៉ាពួកគេក៏កាប់ ២៤ តុលា ២០២៣